รวมเรื่อง "Contraception"
รวมเรื่อง "Contraception"

TAG:Contraception

UK Model ทุกคนสามารถเข้าถึงการคุมกำเนิดฟรี อายุต่ำกว่า 16 ก็ไม่ต้องขอผู้ปกครอง

BY SERENE 01 OCT 2021

แล้วคุณล่ะ ใช้เงินไปกับการคุมกำเนิดปีละเท่าไร?

MIRROR'sGuide