รวมเรื่อง "SKIMS"
รวมเรื่อง "SKIMS"

TAG:SKIMS

SKIMS ชุดชั้นในเพื่อให้ผู้หญิงที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย สวมใส่ได้อย่างมั่นใจและไม่เจ็บปวด

BY NAT LELAPUTRA07 JUL 2022

‘Solution-oriented’ หรือมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาที่คนแต่ละกลุ่มเผชิญอยู่ มิชชั่นของแบรนด์ SKIMS แบรนด์เลาจน์เเวร์และชุดชั้นในของตัวแม่อย่างคิม คาร์ดาเชียน

MIRROR'sGuide