รวมเรื่อง "cigarette"
รวมเรื่อง "cigarette"

TAG:cigarette

งานวิจัยชี้ ผู้หญิงอาจเลิกบุหรี่ได้ยากกว่าผู้ชาย

BY NAT LELAPUTRA14 JAN 2022

ผลการศึกษาชิ้นนี้พบว่า การเลิกบุหรี่ของผู้หญิง อาจเป็นเรื่องที่ทำได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ชาย

MIRROR'sGuide