รวมเรื่อง "fashion"
รวมเรื่อง "fashion"

TAG:fashion

การประท้วงบนรันเวย์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา นำมาซึ่งการเปลี่ยนอะไรแล้วบ้าง?

Runway Crashing พูดถึงประเด็นไหนกันบ้าง แล้วอุตสาหกรรมแฟชั่นล่ะ ตอบรับอย่างไร?

MIRROR'sGuide