LadyMirror รู้ทุกเรื่องของผู้หญิง | แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ บิวตี้ ความงาม และอื่นๆ
LadyMirror รู้ทุกเรื่องของผู้หญิง | แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ บิวตี้ ความงาม และอื่นๆ

ภาษาไทย เอื้อให้เราไปยุ่งกับร่างกายคนอื่นเกินไปหรือเปล่า? มุมมองจากครูลูกกอล์ฟ-คณาธิป

"อ้วนขึ้นรึเปล่า" "ท้องเหรอ" "ทำไมโทรมจัง" ฯลฯ ภาษาไทย เอื้อให้เราไปยุ่งกับร่างกายคนอื่นเกินไปหรือเปล่า?

ใครอยากฟังแบบเต็มๆ คลิกฟังทอล์ก My Body, My Choice ได้ที่ https://fb.watch/77HOHbE0X-/

Related Stories

มีอะไรในตัวนักบูลลี่ อะไรที่ทำให้เราเลือกจะทำร้ายคนอื่น?

life

มีอะไรในตัวนักบูลลี่ อะไรที่ทำให้เราเลือกจะทำร้ายคนอื่น?

MIRROR'sGuide